HANDELSBETINGELSER

1. ANVENDELSE

1.1 Disse handelsbetingelser finder anvendelse mellem dig som kunde (herefter benævnt ”Kunden”) og Noelle Travel ApS (herefter benævnt ”Noelle Travel ApS”) vedrørende rejser og ophold og øvrige rejseydelser solgt til Kunden af Noelle Travel ApS eller rejser solgt gennem deal-sites og andre formidlere og godkendte salgspartnere.


1.2 Handelsbetingelserne er gældende fra 1. februar 2023 og gælder i mangel af anden skriftlig aftale for ethvert salg af rejser og ophold og rejseydelser Kunden har bestilt hos Noelle Travel ApS efter denne dato.

1.3 Noelle Travel ApS tager forbehold for senere ændringer af handelsbetingelserne. Noelle Travel ApS’ til enhver tid opdaterede handelsbetingelser findes på Noelle Travel ApS’ hjemmeside.

 

2. BETALING OG PRISER

2.1 Det er muligt at betale via faktura og indbetalingskort. Ved bestilling skal det fulde beløb for rejsen betales inden for 48 timer, således at det er til hænde på Noelle Travel ApS bankkonto senest 3 bank dage efter bestilling.

2.2 Den samlede pris for ordren vil fremgå af Kundens ordrebekræftelse ligesom priser på alle delydelser vil være udspecificeret. På flere destinationer kan der forekomme opkrævninger af lokale skatter, som ikke indgår i prisen men afregnes direkte på stedet. 

Alle priser er opgivet i Danske kroner og er gældende i det øjeblik købet foretages. Noelle Travel ApS forbeholder sig ret til løbende at justere online priser, som derfor kan variere fra dag til dag.


2.3 Noelle Travel ApS kan efter aftalens indgåelse kun foretage ændringer i den aftalte pris for pakkerejsen, såfremt der sker væsentlige stigninger i brændstofpriser, skatter på den pågældende destination eller større valutaændringer, men aldrig mere end 10% af samlede pris. Noelle Travel ApS er forpligtiget til at meddele Kunden herom senest en uge før afrejse.


2.4 Noelle Travel ApS tager forbehold for væsentlige trykfejl i priser på rejse produkter eller forkert angivet rejseperioder, som ikke kan imødekommes af Noelle Travel ApS’ rejseleverandører og kan i så tilfælde ophæve handlen og returnere Kundens betaling eller tilbyde et nyt produkt. Kunden skal informeres herom ikke senere end 3 dage efter købet er foretaget.

 

3. REGLER FOR BESTILLING

3.1 Børn og unge under 18 år er ikke myndige, og kan derfor ikke med bindende virkning på egen hånd bestille rejser og ophold eller øvrige rejseydelser via www.noelletravel.dk. Ved Kundens bestilling af rejser og ophold samt rejseydelser på www.noelletravel.dk, bekræfter Kunden samtidig overfor Noelle Travel ApS, at Kunden er minimum 18 år gammel og myndig.

3.2 Rejser og ophold som udbydes af Noelle Travel ApS ApS kan alene bestilles af Kunden via Noelle Travel ApS hjemmeside, www.noelletraavel.dk. Ved Kundens gennemførsel af betaling af rejser og ophold eller rejseydelser på www.noelletravel.dk, anses det som en bindende aftale mellem Noelle Travel ApS og Kunden. Noelle Travel rejser kan også bestilles gennem godkendte Noelle Travel partnere deal-sites, læs mere herom under pkt. 4.


3.3 Ved Kundens gennemførsel af betaling skal navnet på Kunden og navnet på kortindehaver være identiske. Ved evt. mistanke om kreditkortsvindel, vil der rettes krav mod Kunden om, at betale et evt. skyldigt beløb. Noelle Travel ApS forbeholder sig retten til, at suspendere ethvert køb indtil det er undersøgt, hvorvidt der er tale om svindel eller ej.


3.4 Ved Kundens bestilling af rejser og ophold eller rejseydelser i øvrigt på www.noelletravel.dk eller gennem partnere dealsites anmoder Noelle Travel ApS Kunden om at oplyse en række oplysninger, der skal bruges i forbindelse med booking af de nødvendige rejseprodukter til Kunden. Kunden har altid mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret, og kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i persondataloven.


3.5 Efter Kundens bestilling hos Noelle Travel ApS modtager Kunden en ordrebekræftelse på e-mail, hvor en samlet oversigt over købet fremgår sammen med information omkring det videre forløb for Kundens rejse. Ordrebekræftelsen indeholder et unikt ordrenummer som Kunden altid skal anvende ved efterfølgende korrespondance med Noelle Travel ApS.


3.6 Ændringer af rejseperioder og navne kan ikke foretages online efter ordren er gennemført, men skal ske via en medarbejder fra Noelle Travel ApS. Kunden må påregne ekstra omkostninger i den forbindelse.


3.7 Såfremt det undtagelsesvis ikke er muligt for Noelle Travel ApS at efterkomme Kundens bestilling af rejsen vil Noelle Travel ApS hurtigst muligt informere Kunden herom og tilbyde et tilsvarende produkt eller tilbagebetale det fulde beløb til Kunden – læs mere herom under pkt. 7.0


3.8 Ved gennemført bestilling accepterer Kunden også, at Noelle Travel ApS sender servicemails i forbindelse med det bestilte.

 

4.0 BESTILLING VIA DEALSITES

4.1 Ved betaling via dealsites, så som Spotdeal, Sweetdeal Takeoffer eller Deal.dk er din pakkerejse allerede betalt og du skal blot indtaste dit ordre-ID og udfylde supplerende oplysninger. Du kan herefter foretage diverse tilkøb som ikke indgik i din basis pakke, som du bestilte via dealsites.


4.2 Ved annullering af rejser og ophold bestilt gennem dealsites gælder de samme regler som under pkt. 7. Hvis Kunden ønsker at ændre sin ordrer, bytte til anden rejsen eller videresælge produktet til en tredje person vil den kommission som Noelle Travel ApS har betalt deal-sitet modregnes Kundens tilgodehavende, typisk svarende til min. 15% af produktets værdi.

 

5 og 6.0. REJSEVILKÅR FOR PAKKEREJSER OG OPHOLD

5.1 Den rejseansvarlige, er den person som har foretaget købet. Den rejseansvarlige (Kunden) er den eneste, der kan foretage ændringer eller annullere rejsen.


5.2 Kunden modtager ikke nogen fysisk billet. Alle billetter, rejsedokumenter og informationer opdateres på Kundens personlige konto hos Noelle Travel ApS – se pkt.3.6 og 3.7. Det vil fremgå af den enkelte ordrebekræftelse, hvornår Kunden kan forvente at modtage billetter, rejsedokumenter samt øvrige informationer.


5.3 Det er Kundens ansvar, at kontrollere at tilsendte billetter, vouchers, rejsedokumenter og informationer er korrekte Det er derfor vigtigt, at Kunden gennemlæser billetter, rejsedokumenter, vouchers og informationer for fejl, mangler og eventuelle stavefejl. I tilfælde af fejl eller mangler, skal der omgående rettes henvendelse til Noelle Travel ApS. Forkerte indberettede oplysninger foretaget af Kunden, som kræver ændringer hos flyselskaber eller vil som udgangspunkt afstedkomme ekstra omkostninger på Kundens regning.


5.4 Check-in i lufthavnen åbner som udgangspunkt 2,5 timer før flyafgang, og lukker som udgangspunkt 1 time før flyafgang. Dette kan dog variere fra afgang til afgang og Noelle Travel ApS anbefaler, at Kunden tjekker dette med den pågældende afrejselufthavn og/eller det pågældende flyselskab. Såfremt Kunden ikke møder rettidigt op til check-in i lufthavnen, er Kunden selv ansvarlig for at erhverve en ny billet. Noelle Travel ApS kan ikke stilles til ansvar for ekstra omkostninger der måtte opstå i den forbindelse. Vær opmærksom på at flyselskaber har forskellige krav til check-in; nogle selskaber stiller krav til der er checket-in online ved fremmødet i lufthavnen, mens andre tillader check-in direkte i lufthavnen via terminaler eller check-in skranker. Ved alle bestillinger vil Noelle Travel ApS gøre opmærksom herpå, men det er Kundens eget ansvar at holde sig underrettet og overholde det enkelte flyselskabs krav om fremmøde og check-in.


5.5 Ved bestilling af tilkøb såsom lejebil, transfer, færgebilletter, udflugter, koncertbilletter e.l. er Kunden selv ansvarlig for overholde de dokumentationskrav der stilles fra Noelle Travel ApS’ leverandører, herunder medbringe gyldig voucher, nødvendigt ID samt overholde de øvrige krav og tidsfrister som fremgår af fremsendte voucher. Noelle Travel ApS kan ikke stilles til ansvar for ekstra omkostninger der måtte opstå, hvis disse krav ikke imødekommes af Kunden. Særlige vilkår vedr. billeje vil altid vedlægges sammen med Kundens bilvoucher.


5.6 Noelle Travel ApS vil i videst muligt omfang altid orientere Kunden såfremt flyselskaber foretager ændringer i rejsetidspunkter, men Kunden er selv ansvarlig for, at holde sig opdateret omkring eventuelle ændringer i flytrafikken og afrejsetidspunkterne. Det kan gøres via afrejselufthavnens hjemmeside eller ved at tilmelde sig det pågældende flyselskabs sms service samt følge med på Noelle Travel ApS hjemmeside.

5.7 Alle flytider på billetter og rejsedokumenterne er anført med lokale tider.


5.8 Flybilletter skal benyttes i den korrekte rækkefølge. Hvis Kunden ikke anvender flybilletterne i den korrekte rækkefølge, kan luftfartsselskabet annullere de resterende flystrækninger. Kunden kan derfor ikke kun anvende enkelte strækninger af en flyrejse uden at kontakte Noelle Travel først.

5.9 Flytider er vejledende og der tages forbehold for, at flyselskabet kan ændre i flytiderne. Der gøres opmærksom på, at sen udrejse og tidlig hjemrejse kan forekomme.

6.0 Bagageregler kan variere fra rejse til rejse. Kunden er selv forpligtiget til at undersøge tilladte krav og mål for såvel håndbagage som indchecket bagage på flyselskabets hjemmeside. Noelle Travel ApS kan ikke gøres ansvarlig for hvis Kunden ikke overholder de gældende krav hos flyselskabet. Eventuelle ekstra omkostninger der måtte opstå i den forbindelse er fuldt ud på Kundens eget ansvar.

6.1 Foretages ekstra tilkøb (fx transfer, bagage, sædereservation, mad ombord, mm.) direkte hos flyselskabet eller anden transfer leverandør, dvs. uden om Noelle Travel ApS, er det Kundens eget ansvar. Der gøres opmærksom på, at når tilkøb foretages på denne måde, modtager Kunden ikke selv bekræftelsen fra flyselskabet, da den oprindelige ordre er registreret under Noelle Travel ApS e-mail adresse. Det er derfor vigtigt, at Kunden gemmer//printer kvittering, opdateret rejsedokument e.l. Noelle Travel ApS kan ikke stilles til ansvar for tilkøb som ikke er foretaget direkte gennem Noelle Travel ApS.

6.2 Kunden er selv ansvarlig for, at medbringe gyldigt pas, kørekort og anden påkrævet ID, herunder evt. visum på din rejse. Ved tvivlsspørgsmål om indrejsevisum bør der tages direkte kontakt til det pågældende lands ambassade eller konsulat og undersøger reglerne for dette. Ved bestilling af rejse gennem Noelle Travel ApS vil det altid oplyses, hvis der er særlige regler og visumkrav for den pågældende destination.

6.3 For information omkring vaccinationer, anbefaler Noelle Travel ApS, at Kunden tager kontakt til egen læge eller Seruminstituttet. Er Kunden ikke dansk statsborger, anbefales det, at Kunden kontakter det pågældende lands ambassade eller konsulat og undersøger reglerne for dette. Noelle Travel ApS kan ikke stilles til ansvar for omkostninger som måtte opstå ved undladelse heraf.


6.4 Er Kunden eller din rejsepartner gravid anbefaler Noelle Travel ApS, at I kontakter flyselskabet for at få oplyst de præcise regler omkring graviditet og flyvning. Reglerne kan variere fra flyselskab til flyselskab. Ligeledes hvis Kunden eller partner er bruger af stærk medicin bør læge samt flyselskab konsulteres.

6.5 Kunden skal rette sig efter de ordensbestemmelser, der gælder for alle pakkerejsens underleverandører som f.eks. hoteller, lufthavne, transportmidler, event arrangører m.m. Kunden skal optræde således, at øvrige medrejsende ikke føler sig generet. I grove eller gentagne tilfælde kan en upassende optræden føre til, at Kunden af rejsebureauet eller dennes repræsentanter bortvises fra den videre deltagelse i rejsen. I sådanne tilfælde er Kunden selv ansvarlig for egen hjemtransport og udgifter som følge heraf. Kunden er i tilfælde af bortvisning ikke berettiget til at modtage nogen form for kompensation eller tilbagebetaling af pakkerejsens pris.

6.6 Overholder Kunden ikke de skitseret krav til pas, visa eller vaccinationer, korrekt anførte navne på rejsedokumenterne samt gennemgang heraf, rettidigt fremmøde samt ordensbestemmelserne, kan Kunden ikke gøre krav gældende hverken mod rejsebureauet eller underleverandører til pakkerejsen for de følgevirkninger, mangler, gener eller tab, som den manglende efterlevelse af Kundens generelle pligter medfører.

 

7. KUNDENS ÆNDRINGER AF PAKKEREJSEN

Kunden kan til en hver tid tilkøbe ekstra produkter til sin rejse via Noelle Travel ApS, men såfremt Kunden ønsker at foretage ændringer i pakkerejsen, som afstedkommer ændringer af navne på rejsende, ændring af rejseperiode e.l. skal Kunden have accept fra Noelle Travel ApS. Noelle Travel ApS, vil hvis muligt foretage disse ændringer mod ekstraudgifter til Kunden. Noelle Travel ApS er ikke forpligtet til at foretage ændringer i pakkerejsen, men vil altid på bedste vis forsøge at imødekomme Kundens ønsker. Såfremt Kunden ønsker at foretage ændringer, som ikke er mulige, anses ændringen som en aflysning af den bestilte pakkerejse på kundens egen regning.


7.1
For køb af pakkerejser og ophold gælder der ingen fortrydelsesret, jf. forbrugeraftalelovens § 2, nr. 4.
Noelle Travel ApS afregner med sine leverandører umiddelbart efter hver bestilling er foretaget. Det er er derfor som udgangspunkt ikke muligt at fortryde sit køb og få sin betaling helt eller delvist refunderet.
Det anbefales derfor altid at tegne afbestillingsforsikring i forbindelse med bestilling af rejser og ophold. Ved køb af afbestillingsforsikring er Kunden berettiget til at få refunderet det fulde beløb for rejsen såfremt der opstår sygdom lige op til rejsedatoen eller væsentlige begivenheder for Kunden eller nærmeste der gør at det ikke er muligt at gennemføre rejsen.

Noelle Travel ApS anbefaler ligeledes at tegne rejseforsikring. Selvom det blå sygesikringskort kan dække lægebesøg inden for EU, dækker det ikke som en Rejseforsikring sygetransport til Danmark, længerevarende indlæggelse i udlandet, tandlægebehandling, tyveri, skader, juridisk bistand m.m.

Noelle Travel ApS kan ikke gøres til ansvar for skader Kunden eller medrejsende måtte pådrage sig under rejsen eller som Kunden eller medrejsende måtte påføre tredje person under rejsen.


7.2 Kan du ikke selv benytte din rejse og derfor ønsker at overdrage rejsen til anden side, skal muligheden for dette skal Noelle Travel ApS adviseres i rimelig tid inden afrejse. Overdragelse kan udelukkende foretages af den rejseansvarlige.
Alle omkostninger for en overdragelse påhviler Kunden. Overdragelse af rejse sker ved en navneændring. Pris og vilkår for navneændring er afhængig af det enkelt flyselskabs regler og priser + et administrationsgebyr fastsat af Noelle Travel ApS til kr. 350 pr.
Overdragelse af rejsen kan kun forekomme, såfremt den nye rejsende opfylder betingelser og krav for rejsens gennemførelse, som ved aftalens indgåelse, blev accepteret.
Mulighed for at overdrage rejsen kan helt eller delvist begrænses af Noelle Travel ApS, såfremt overdragelsen ikke er mulig som følge af underleverandørens vilkår.
Kunden og den person, til hvem pakkerejsen er overdraget, hæfter solidarisk for betaling af eventuelle restbeløb og omkostninger som følge af overdragelsen.

 

8. REJSEBUREAUETS ÆNDRINGER AF PAKKEREJSEN

 

8.1 Hvis Noelle Travel ApS må aflyse rejsen eller ikke kan gennemføre rejsen som aftalt, informeres Kunden hurtigst muligt herom samt oplyses om dennes rettigheder. Noelle Travel ApS forbeholder sg ret til at ændre mindre forhold så som at tilbyde et andet hotel af samme beskaffenhed, beliggenhed og kvalitet som det hotel der indgik i den oprindelige aftale samt justere afrejsedato med op til en uge. Dette kan dog kun ske ved Kundens fulde accept. Ændringer af flyvetider på den aftale rejse- og returdato anses ikke som en væsentlig ændring og kan fortages uden Kundens accept.
Hvis rejsebureauets ændringer i aftalen er væsentlige, eller hvis rejsen aflyses uden at dette skyldes Kundens forhold, har Kunden følgende rettigheder:

Kunden kan deltage i en anden pakkerejse efter eget valg, såfremt rejsebureauet uden uforholdsmæssige omkostninger eller tab kan tilbyde dette.
Kunden kan hæve aftalen og kræve tilbagebetaling

Noelle Travel ApS skal underrette i Kunden i rimelig tid efter, at meddelelse om ændringerne er modtaget af. Vælger Kunden at deltage i en pakkerejse af højere værdi, skal Kunden betale prisforskellen. Har pakkerejsen en ringere værdi end den oprindeligt bestilte, skal Noelle Travel ApS rejsebureauet derimod tilbagebetale Kunden prisforskellen.

8.3 For rejser som er indløst via Rejsetilgodehavendebeviser eller gavekort.
Har kunden bestilt sin rejse ved at indløse et rejseværdibevis eller gavekort som er udstedt af Noelle Travel, har kunden ikke mulighed for at kræve refusion såfremt at rejsen ikke gennemføres. Værdibeviset eller gavekortet vil i så fald automatisk videreføres i sin fulde værdi.  Som udgangspunkt kan et rejseværdibevis eller gavekort ikke kontantindløses.  Fastholder kunden  kontant indfrielse  må  kunden forventes omkostninger på op til 25% af  værdipapiret/rejsens fulde værdi.

 

9.0 REGLER FOR REJSETILVÆRDIBEVISER OG GAVEKORT UDSTEDT AF NOELLE TRAVEL

9.1 NOELLE TRAVEL kan udstede værdibeviser i tilfælde af en rejse bliver udsat eller  aflyst eller kunden ønsker et rejsebevis med fleksible rejsemuligheder eller gavebevis  Rejseværdibeviset eller gavekortet har gyldighed  i to år gældende fra datoen beviset er udstedt   Kunden kan inden for denne periode  til en enhver tid  indløse rejseværdibeviset og omsætte det til en ny rejse eller rejseservice som udbydes af Noelle Travel, dog afgrænset såfremt der  måtte være  defineret  specifikke afgrænset ydelser og ibrugtagelsesmuligheder på det udstedte værdibevis. Når kunden har valgt en rejse som de ønsker, indløses værdibeviset ved at sende det på mail eller post til Noelle Travel.

9.2 Et rejsetilgodehavendebevis kan kun omsættes til en rejse eller rejseservices som udbydes af Noelle Travel og kan ikke indfries kontant, dog undtaget i tilfælde af Noelle Travel har begæret konkurs. I sådanne tilfælde kan kunden rejse krav om erstatning hos rejsegarantfonden helt ligestillet med hvis kunden havde købt og betalt for en pakkerejse.  Dog er dette ikke muligt når værdibeviset er udløbet – d.v.s at kunden inden for den to årige gyldigheds periode ikke har gjort brug af værdibeviset.

De samme regler gør sig gældende for gavekort.

10. Force Majeure

10.1 Noelle Travel ApS kan til en hver tid aflyse rejser og ophold grundet force majeure så som ekstreme klimatiske forhold, katastrofer, strejke, optøjer, epidemier, krigshandlinger eller lignende forhold som gør rejsen ikke kan gennemføres. I tilfælde af lufthavnsstrejker eller lignende forhold som udelukkende har indflydelse på selve rejsen til destinationen, men ikke på selve opholdet på destinationen, forbeholder Noelle Travel ApS sig ret til at gennemføre rejsen med anden transportform eller selskab, hvis muligt. Såfremt, det ikke er muligt skal Noelle Travel ApS refundere til kunden eller udstede et værdibevis til anden rejse. Kunden har ikke krav på erstatning derudover. For refundering af pakkerejsen er det et krav at Kunden møder op i lufthavnen for at sikre sig at flyselskabet ikke kan gennemføre rejsen og Kunden skal holde sig underrettet gennem flyselskabet, afrejselufthavn, Udenrigsministeriet, Staten Serums Institut og Noelle Travel ApS hjemmeside alt afhængig af hvilken begivenhed der er tale om.


10.2 Kunden kan vederlagsfrit selv afbestille en pakkerejse, hvis der inden for et tidsrum af 14 dage før pakkerejsens påbegyndelse på rejsemålet eller i umiddelbar nærhed af dette, forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige og smitsomme sygdomme eller andre hermed ligestillede begivenheder. For at Kunden kan afbestille skal den begivenhed, der berettiger til afbestilling, være fastslået eller dokumenteret på en tilstrækkelig objektiv måde, f.eks. af Udenrigsministeriet, sundhedsmyndighederne mv. Se Udenrigsministeriet og Statens Serum Institut.
Den ansvarsfrie afbestillingsret gælder imidlertid ikke, hvis Kunden ved aftalens indgåelse kendte den pågældende begivenhed, eller begivenheden var almindelig kendt. Kan Kunden ikke afbestille vederlagsfrit i henhold til ovenstående, gælder de almindelige afbestillingsregler.
For rundrejser og ophold gælder, at Kunden alene har ret til at afbestille den del af pakkerejsen, der foregår i det frarådede område. Hvis denne del af pakkerejsen udgør en væsentlig del af pakkerejsen, har Kunden imidlertid ret til helt at afbestille rejsen.

 

10.3 Komplikationer under rejser og opholdet forårsaget af tredje part:
Noelle Travel ApS kan ikke gøres erstatningsansvarlig for forsinkelser forårsaget af tredje part, herunder forsinkede flyafgange (se pkt.10.2), kødannelser på motorveje, forsinkelser ved grænseovergange, tekniske problemer med busser, færger, toge o.l. Ligeledes kan Noelle Travel ApS ikke gøres erstatningsansvarlig for aflysning af koncerter/operaer o.l., som aflyses pga. vejrlig eller sygdom efter nærværende købsaftale er indgået.

 

11. MANGLER OG REKLAMATION, flyforsinkelser

11.1 Konstateres en mangel efter rejsens påbegyndelse – undervejs eller på rejsemålet – skal Kunden straks efter konstateringen reklamere over manglen til Noelle Travel ApS på info@noelletravel.dk samt bureauets repræsentant eller leverandør på rejsemålet. Kunden skal sikre sig, at reklamationen bliver noteret af rejsebureauets og/eller underleverandører på stedet – f.eks. gennem kvittering eller anden skriftlig dokumentation. Herudover bør Kunden sørge for at få udleveret en kvittering for reklamationen. Undlader Kunden at reklamere som beskrevet ovenfor, mistes retten til efterfølgende at påberåbe og urede manglen samt rette krav mod Noelle Travel ApS.


11.2 Ved forsinkelser hos flyselskaber gælder de alm. regler for passagerrettigheder, hvor flyselskabet er forpligtiget til at kompensere for forsinkelser på mere end to timer samt sikre forplejning for skadelidte enten i form af madkuponer eller kompensere for fortæringsudlæg foretaget af kunden. Ligeledes her gælder det,
at Noelle Travel ApS kun kan afhjælpe med søge kompensation under forudsætning af at Kunden kan dokumentere forsinkelsen, ændrede flyforbindelser, ekstra udgifter til mad. – læs mere herom på Noelle Travel ApS hjemmeside under praktiske informationer.